Àrea mercantil
DRET MERCANTIL
 • Constitució de societats.
 • Augment o disminució de capital.
 • Compravenda d’accions i participacions socials.
 • Impugnació d’acords socials, defensa dels interessos de la minoria societària. Defensa d’interessos de la junta d’accionistes.
 • Responsabilitat de l’administrador societari.
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Fusions, adquisicions, absorcions.
 • Dret d’agència. Conflicte entre agents i empresa i viceversa. Indemnitzacions per clientela, falta de preavís, danys i perjudicis.
 • Reclamacions i cobrament de deutes.
 • Reclamació davant de les entitats asseguradores o de crèdit que garanteixen la insolvència del tercer.
DRET CONCURSAL
 • Assessorament en la fase pre-concursal
 • Assessorament en l’adquisició d’unitats productives
 • Preparació del conveni amb creditors.
 • Impugnació i reconeixement de crèdits.
 • Defensa dels drets dels creditors.
 • Assessorament en la fase de liquidació.
 • Responsabilitat d’administradors.

Contacta sense compromís