EM Advocats i Assessors · Àrea jurídica

DRET CIVIL

 • Procediments ordinaris, verbals, monitoris i canviaris.
 • Reclamacions de quantitat per qualsevol deute contractual o extracontractual. Morositat-impagaments.
 • Accions de responsabilitat contractual.
 • Procediments executius.
 • Resolucions i rescissions contractuals.
 • Procediments reivindicatoris de la propietat.
 • Incidents possessoris.
 • Procediments d’arrendaments rústics i urbans, desnonaments, reclamacions de rendes impagades i rescissions contractuals.
 • Propietat horitzontal i comunitat de veïns.
 • Jurisdicció voluntària.
 • Defensa dels drets de consumidors i usuaris.

DRET MATRIMONIAL I FAMILIA

 • Separacions, divorcis i ruptures de parelles estables de mutu acord i contencioses.
 • Mesures provisionals prèvies o coetànies a la separació o divorci.
 • Nul·litats civils.
 • Contractes prematrimonials.
 • Modificacions de les mesures de divorci o separació.
 • Pensions d’aliments i compensatòries.
 • Reclamacions per impagaments de pensions o de convenis de mutu acord.
 • Liquidació del règim econòmic matrimonial.
 • Filiacions.
 • Reconeixement de paternitat i canvi de custòdia.
 • Parelles de fet.
 • Tutela i curatela de persones incapaces.

DRET DE SUCCESSIONS

 • Testaments.
 • Impugnació de testaments.
 • Declaracions d’hereus abintestat.
 • Herències i llegats.
 • Reclamacions de llegítima.
 • Acceptació i partició d’herències.
 • Reclamacions judicials de fets successoris.

DRET DE DANYS

 • Reclamacions de danys i perjudicis derivats de tot tipus d’origen.
 • Indemnitzacions per accidents de trànsit.
 • Reclamació i gestió dels danys i perjudicis derivats d’accidents de circulació.
 • Drets d’assegurances.

DRET IMMOBILIARI

 • Reclamacions per defectes en la construcció i vicis ocults.
 • Contractes de compravenda.
 • Contractes d’arres.
 • Opció de compra.
 • Contractes d’arrendaments urbans i rústics.
 • Contractes de permuta.

Contacta'ns

  L'enviament d'aquest formulari implica l'acceptació de l'Avís legal i Política de Privacitat d'aquesta web.
  Ens comprometem a contestar els seus dubtes en el termini màxim de 48 hores per garantir la resolució de les seves inquietuts i necessitats.