NOVETATS LEGISLATIVES: Les novetats de la nova Llei dels Autònoms.

Molt s’ha parlat en els últims mesos respecte de la nova Llei dels Autònoms i respecte de quines novetats i beneficis inclouria a favor d’un dels col·lectius de treballadors més important del nostre país i que més desprotegit ha estat sempre.

Evidentment, i com sempre passa davant de les modificacions en la regulació dels col·lectius mai plou a gust de tothom i novament, sembla ser que la nova llei que va ser aprovada de manera definitiva per part del Senat, tot just la setmana passada, torna a quedar-se curta, però sens dubte incorpora novetats que havien estat reivindicades pel col·lectiu feia anys.

Algunes de les mesures que entraran en vigor el proper 1 de gener de 2018 i les demès estaran operatives amb la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), podríem desglossar-les en diferents apartats que detallem a continuació:

 • Mesures pels emprenedors.
  • S’amplia la tarifa plana de 50€ mensuals a un any per nous autònoms o aquells que no ho han estat en els últims dos anys.
  • Les bonificacions de la tarifa plana s’allarguen fins els 24 mesos, dels 12 als 18 mesos posteriors es bonifica la quota un 50% i dels 18 als 24 mesos posteriors es bonifica la quota un 30%.
 • Mesures fiscals.
  • Es redueixen del 20% al 10% els recàrrecs per retràs en el pagament de les quotes a la Seguretat Social el primer mes.
  • Es podran deduir un 30% de les despeses de subministres, com l’aigua, la llum i el telèfon, si es treballa des de casa.
  • Es podran deduir 26,67 € al dia en l’IRPF per despesa en menjar, quan afecti directament a l’activitat en territori espanyol, a l’estranger s’incrementa a 48 €.
 • Mesures sobre cotitzacions.
  • Els autònoms només pagaran des del dia efectiu que es donin d’alta o de baixa en el RETA i no tot el mes com abans.
  • Podran donar-se d’alta i de baixa tres vegades en el mateix any.
  • Podran canviar fins a quatre vegades en el mateix any la seva base de cotització.
  • Podran cobrar el 100% de la seva pensió i seguir treballant si tenen al menys un treballador al seu càrrec.
 • Conciliació familiar.
  • Els autònoms que siguin pares/mares estaran exemptes de pagar quota durant el període de baixa per maternitat/paternitat, adopció, acolliment, …
  • La quota d’autònoms estarà íntegrament exempta durant un any per tenir cura de menors o dependents.
 • Mesures sobre la contractació.
  • Es facilita la contractació de fills discapacitats dels autònoms.
  • La contractació indefinida per part dels treballadors autònoms com treballadors per compte aliena del seu cònjuge, ascendent, descendent i demés parents per consanguinitat o afinitat, fins el segon grau inclòs es bonifiquen les contingències comunes al 100% en un període de 12 mesos. Per poder-se acollir a aquesta bonificació serà necessari que el treballador autònom no hagués extingit contractes de treball i mantenir el contracte al menys 6 mesos.
 • Prevenció de riscos laborals.
  • Es reconeix l’accident in itinere dels treballadors autònoms, sempre que no coincideixi amb el seu domicili.
  • Es millora la formació en prevenció de riscos laborals en els professionals autònoms.

Entrades relacionades

Deixar un comentari