CASOS D’ÈXIT: Vulnera el dret a l’honor la reclamació de deutes per una empresa de recobrament?

Aquesta qüestió, és sens dubte, un dels temes que més dubtes generen tant a particulars com a empreses, que tenen un deute a favor o en contra. I és que, en els últims anys han proliferat les empreses de recobrament de deutes amb tècniques de dubtosa legalitat.

Des de la direcció lletrada del despatx, un dels nostres clients, una empresa de reconegut nom a la ciutat d’Olot, va utilitzar els serveis d’una empresa de recobrament denominada “La Máscara del Moroso” amb la finalitat d’aconseguir el recobrament d’un deute d’una altra reconeguda empresa. La citada actuació va acabar amb una demanda civil contra el nostre client per una suposada vulneració del dret a l’honor i reclamació de danys i perjudicis, al haver utilitzat aquest tipus de servei. Si bé, la citada demanda va ser íntegrament desestimada amb expressa imposició a la demandant a arrel de la sentència nº 60 dictada per la Magistrada titular del Jutjat de Primera Instància nº 2 d’Olot.

Sentència que es va fonamentar en la extensa jurisprudència existent del nostre Tribunal Suprem (STS 19 de desembre de 1995, STS 27 de juliol de 1998, STS 2 d’abril de 2001 i STS 1 de juliol de 2004, entre d’altres) determinant els requisits bàsics per poder determinar la infracció del dret a l’honor de la reclamant, que en el present cas, no es complien cap d’ells.

Entre els requisits per poder considerar que s’està vulnerant el dret a l’honor d’una persona física o jurídica es troben els següents:
1.- La divulgació en determinades circumstàncies, de les dades relatives a la morositat del deutor, encara que sigui certa, implica una vexació o acció denigratòria que atempta contra la dignitat de la persona, menysprea la seva fama i lesiona el seu honor.
2.- Sempre serà il·legítima la divulgació d’aquest tipus de dades quan, pel mitjà que es produeixi s’apreciï una finalitat d’atemorir o coaccionar al deutor per que faci efectiva la quantitat reclamada.
3.- Es consideren mitjans vexatoris, coactius o intimidatoris aquells que tendeixin a divulgar entre les persones de l’entorn de l’afectat la seva condició de morós.
4.- La activitat d’aquest tipus d’empresa no pot substituir la força coactiva dels poders públics mitjançant actuacions que atemptin contra la dignitat de les persones o envaeixin la seva intimitat.

En el cas dirigit per aquest despatx, malgrat existir una empresa de recobrament de deutes que duia un cotxe retolat amb la denominació de la empresa, els seus treballadors, que s’encarregaven de comunicar el deute existent als deutors, eren persones que vestien de manera adequada, sense estridències, educades, i que en cap moment varen efectuar cap mena d’actuació coactiva ni intimidatòria al deutor. Motiu pel qual, afegit al fet de que no va poder quedar acreditat per part de la demandant que aquesta situació hagués afectat a la seva reducció de ventes, originant així un perjudici econòmic conseqüència directa de l’acció de reclamació duta a terme per la empresa de recobraments de deutes “La Máscara del Moroso” va fer decaure la acció interposada contra el nostre client que va veure satisfet íntegrament el seu interès. Obtenint novament la direcció lletrada d’aquest despatx una sentència satisfactòria a favor del nostre client.

Entrades relacionades

Deixar un comentari