CASOS D’ÈXIT: És un vianant lesionat i en part, causant d’un accident de trànsit responsable civilment de les despeses mèdiques que ell mateix ha originat?

Sembla una pregunta rocambolesca i alhora, ens fa pensar en una resposta directa, sense pensar, NO. Però el cas no és tan clar com sembla a primer cop d’ull, el fet és que la direcció lletrada d’aquest despatx ha hagut de defensar a un vianant lesionat greument en un accident de trànsit per una demanda interposada contra la seva persona per part de la companyia asseguradora Allianz.

Si bé, i després d’una llarga batalla judicial al respecte, ha acabat amb una sentència íntegrament desestimatòria contra els interessos de la asseguradora reclamant i a favor del nostre representat dictada per la Secció Segona de la Audiència Provincial de Girona en la seva sentència nº 185/2017.

El vianant al que es representava creuava una llarga avinguda, no donant-li temps a creuar quan el semàfor se li va posar en color vermell, sent en aquell moment atropellat per una motocicleta de gran cilindrada, fruit de l’accident el vianant atropellat va patir lesions de gravetat en una cama que li han ocasionat seqüeles físiques que li perduraran per sempre. La companyia asseguradora de la motocicleta sinistrada va reclamar els costos mèdics que havia abonat com a conseqüència del sinistre als hospitals i centres de rehabilitació que havien atès al nostre representat des del moment de l’accident i fins al moment en que finalment va ser donat d’alta amb seqüeles. Evidentment, i tenint en compte que el vianant lesionat va haver de ser intervingut quirúrgicament en diverses ocasions no parlem de costos reduïts sinó al contrari, d’una important factura que s’acostava als trenta mil euros.

És possible que es pugui reclamar? Doncs la resposta és sens dubte sí, perquè així es procedeix de manera habitual per part de les asseguradores. Si bé, en el nostre cas, malgrat haver-se imputat una concurrència de culpes en l’accident pel fet de que el semàfor estigués en vermell en el moment del sinistre, el vianant era beneficiari de Seguretat Social, amb dret a totes i cadascuna de les prestacions i cobertures públiques que ofereix l’Institut Català de la Salut, el fet de que se li dispensés assistència mèdica a càrrec de la asseguradora de la motocicleta que era qui pagava, obeïa sens dubte a l’assumpció de la mateixa d’aquestes despeses mèdiques en la seva condició d’asseguradora del vehicle que va atropellar al vianant i per motiu del Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents de trànsit, si la asseguradora demandant no hagués abonat les citades factures les mateixes haguessin estat assumides per la Seguretat Social per la seva condició d’afiliat.

Així mateix, la condició de perjudicat de l’atropellament del vianant no és un tercer responsable en cap cas al que la Administració pugui reclamar el cost de la atenció sanitària a conseqüència de la assegurança obligatòria, del que el vianant no disposa. Sinó que estem davant d’un supòsit de manca de cobertura que ha de ser assumit per la assistència sanitària de la Seguretat Social, si bé, tots els cassos tenen les seves pròpies particularitats que poden fer girar la balança cap a l’altre costat, pel que és imprescindible que en casos com el comentat no donem res per suposat, i busquem assessorament jurídic al respecte.

Entrades relacionades

Deixar un comentari